Infolinia tel.: +48 13 43 858 74

Aktualności

Dotacje UE

INWENTECH Group, przygotowując się do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP, zaprasza do składania ofert dot. świadczenia usług proinnowacyjnych, tj. usług doradczych w zakresie innowacji.

Zapytanie ofertowe

Archiwum