Infolinia tel.: +48 13 43 858 74

Realizacje

Hotel Nosalowy Dwór w Zakopanem

Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla Hotelu Nosalowy Dwór w Zakopanem

Powierzchnia obiektu (użytkowa): 7754 m2

Kubatura: 9830,39 m2

Powierzchnia użytkowa garaży: 2075,79 m2

Realizacja obejmowała następujące zakresy:

Zakres wentylacji:

  1. Montaż 11 central wentylacyjnych o sumarycznym wydatku 20 950m3/h
  2. Dostawa i montaż ok. 2700m2 kanałów wentylacyjnych ocynkowanych wraz z izolacją
  3. Dostawa i montaż 60 m2 izolacji CONLIT EI 120
  4. Dostawa i montaż 75 m2 zabudów w systemie PROMAT
  5. Dostawa wraz z prefabrykacją ok. 400 m2 przewodów z płyt CLIMAVER
  6. Dostawa i montaż 213 szt. wentylatorów kanałowych, ściennych i dachowych

Zakres klimatyzacji:

Dostawa i montaż systemu klimatyzacji VRV III marki Daikin w łącznej mocy chłodniczej 686KW wraz z uruchomieniem i wdrożeniem systemu rozliczania energii elektrycznej. W skład systemu wchodzi 13 sztuk agregatów zewnętrznych i 208 sztuk jednostek wewnętrznych.

Zakres wentylacji oddymiania garaży i napowietrzania korytarzy i klatek ewakuacyjnych:

Wykonanie ok. 500 m2 kanałów w systemie Promat EIS120 dla instalacji oddymiania i napowietrzania klatek i korytarzy ewakuacyjnych wraz z dostawą i uruchomieniem wentylatorów oddymiających i napowietrzających.

Archiwum