Infolinia tel.: +48 13 43 858 74

Aktualności

Informacja o wyniku postępowania

W dniu 31.03.2017 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej zamówienia na świadczenie usług proinnowacyjnych, tj. usług doradczych w zakresie innowacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP.

W wyniku dokonanej analizy ofert do realizacji przedmiotu zamówienia wyłoniono firmę:

Stowarzyszenie B-4.

Archiwum