Infolinia tel.: +13 43 600 18

Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

Informujemy o przystąpieniu do realizacji projektu „Proinnowacyjne usługi IOB wsparciem w rozwoju firmy Inwentech Group Sp. z o.o.”, nr wniosku: POIR.02.03.01.-18-0010/17, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 – Poddziałanie 2.3.1, Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP.

Celem realizacji projektu jest skuteczne wsparcie przedsiębiorstwa w opracowaniu i wdrożeniu innowacji procesowej i produktowej o charakterze technologicznym oraz innowacji organizacyjnej i marketingowej poprzez zakup proinnowacyjnych usług doradczych, świadczonych przez IOB.

W wyniku projektu, zostanie opracowany nowy produkt, stanowiący innowację produktową o charakterze technologicznym, a także nowy proces wytwarzania produktu stanowiący innowację procesową o charakterze technologicznym.

Nowy produkt będzie odpowiedzią na potrzeby rynku, czyli firm instalacyjnych, oczekujących możliwie szybkiego wykonania instalacji wentylacyjnej w realizowanych przez siebie projektach, a także użytkowników końcowych oczekujących wysokiej jakości eksploatowanej instalacji.

Wdrożenie nowego produktu przyczyni się do:

  • wzrostu konkurencyjności oferty przedsiębiorstwa,
  • zwiększenia przychodów przedsiębiorstwa,
  • możliwość poszerzenia rynków zbytu o rynki zagraniczne,
  • efektywniejszej realizacji zleceń wykonawczych,
  • zmniejszenia usług serwisowych.

Wartość projektu wynosi 516 600 zł, w tym wkład Unii Europejskiej 294 000 zł.

Archiwum